PRÊMIO

Dňa 08.08.2019 bolo odovzdané Martinovi Fogo Halászovi najvyššie ocenenie brazílskej vlády, ORDEM DE RIO BRANCO, hodnosť Oficial. Toto ocenenie mu odovzdal pri slávnostnej príležitosti v mene vlády a prezidenta Brazílskej federatívnej republiky, veľvyslanec J. E. Luíz Balduino.
Fogo obdržal toto vyznamenanie za jeho dlhoročnu prácu prostredníctvom, ktorej sa mu podarilo šíriť brazílsku kultúru po celej krajine a zároveň ju posúvať a pomáhať ďalším generáciam.

 

comments powered by Disqus