ABADÁ Capoeira

Associacao Brasiliera de Apoio e de Desenvolvimento da Arte Capoeira znamená v preklade "Brazílske združenie na podporu a rozvoj umenia Capoeira". Založil ju v roku 1988 Mestre Camisa v Rio de Janeiro.

Mestre Camisa vyvinul svoju vlastnú filozofiu a metodiku tréningu, v ktorej nasledoval a ďalej rozvíjal inovatívne koncepty svojho učitela, ktorým bol Mestre Bimba. Jeho vízia pre Abadá Capoeira bolo založenie organizácie, ktorá je v rovnakej miere otvorená pre nové myšlienky a zároveň nezabúda na tradície, na ktorých je postavená. Základným cieľom Abadá Capoeira je neustály vývoj a rozširovanie Capoeiry, aby sa stala celosvetovo uznávaným bojovým umením, pričom by však nemala stratiť svoj pôvodný charakter. Abadá smeruje k zjednoteniu štýlov Regional a Angola. Tréning sa orientuje ako na moderných pravidlách Mestre Bimba, tak aj na tradičných elementoch Capoeira Angola. Študenti Abadá Capoeira sa snažia neustále zlepšovať technické a fyzické elementy tohto umenia, ako aj rozširovať svoje vlastné schopnosti. K tomu spoznávajú a učia sa pochopiť bohatú históriu Capoeiry, venujú sa hre na hudobné nástroje a aktívne sa angažujú za ciele celosvetovej spoločnosti capoeiristov.

Tréningy u Abadá Capoeira sú náročné tak po fyzickej ako aj psychickej stránke, študentom sa venujú kvalifikovaní inštruktori, školení v anatómii ľudského tela a moderných učebných postupoch, takže je vždy zabezpečená kvalitná výuka, bezpečnost pri tréningu a rýchle napredovanie študentov.

Abadá Capoeira je najväcšou organizáciou Capoeiry na svete a okrem Brazílie má zastúpenie v mnohých krajinách sveta, menovite vo Francúzsku, Španielsku, Holandsku, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Belgicku, Švédsku, Portugalsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Slovensku, Českej Republike, ale aj v Izraeli, Japonsku, Kanade, v Afrike a v Spojených Štátoch Amerických.

Mestre Camisa

Narodil sa na severovýchode Brazílie. S Capoeirou začal už vo svojich 7 rokoch, keď ho začal učiť jeho brat Camisa Roxa, študent Mestre Bimbu. Neskor sa Mestre Camisa sám stal žiakom Mestre Bimbu.Na začiatku 70. rokov so svojim bratom podnikli celoročné turné po Brazílii s tanečnou skupinou Olodum Maré. Spoločnosť posledné 3 mesiace zosala v Rio de Janeiru a potom sa vydala do Európy. Mestre Camisa však zostal v Brazílii a začal uvažovať o živobití ako učiteľ Capoeiry.

Od počiatku 80. rokov, Mestre Camisa začal na základe skúseností predaných od Mestre Bimbu rozvíjať svoj vlastný štýl a motodológiu, ktorá zaradila Capoeiru do oblasti bojových umení. To všetko vytvorilo z Mestre Camisu najvplyvnejšiu osovnosť v umení Capoeiry. Napriek tomu, že nemá robustné telo, Mestre Camisa vyrtvoril techniku na usmernenie protivníka podnetmy, rýchlosťou a účelnými pohybmi pri kopoch a náhlych výpadoch. Tieto techniky mu umožňujú zápasiť i s vetšími protivníkmi za rovnakých podmienok.