Tréneri

Hlavný tréner:

Instrutor Fogo

Martin ‘Fogo‘ Halász sa venuje bojovým umeniam od svojich 12 rokov, kedy poprvýkrát okúsil tréningy karate. Zhruba po roku začal navštevovať tréningy aikido v Bratislave, pri ktorom zostal dodnes.

V roku 2002 začal navštevovať klub Capoeira Bratislava, ktoré sa v tom čase začlenilo do asociácie ABADÁ. Odvtedy trénuje pod vedením brazílskych učiteľov po celom svete a samostatne vedie tréningy pre deti a dospelých.Medzi jeho dominantné zručnosti patria hudba a spev, na ktoré najviac dbá pri tréningoch.

Je absolventom a doktorandom na FSEV UK, program sociálna antropológia. V roku 2012 založil ACADEMIA UNIVERSUM, ktorá má predovšetkým rozvíjať šport, umenie, kultúru a vzdelanie a zároveň efektívne a systematicky podporovať fyzický a mentálny rozvoj človeka.

 fogo_capoeira_profilefogo_capoeira_profile_2

Graduadovia formovaní na Slovensku:

Graduado Camelo

Graduado ET

Graduado Sozinho

Graduado Esquecido

Graduado Tom

Graduado Avestruz

Graduada Cravina

Graduada Balanca

Graduado Pe de samba

Graduado Policial

Graduado Barracuda

Graduada Aguinha

Graduada Cobradora