Tréneri

Hlavný tréner:

Instrutor Fogo

Martin ‘Fogo‘ Halász sa venuje bojovým umeniam od svojich 12 rokov, kedy poprvýkrát okúsil tréningy karate. Zhruba po roku začal navštevovať tréningy aikido v Bratislave, pri ktorom zostal dodnes.

V roku 2002 začal navštevovať klub Capoeira Bratislava, ktoré sa v tom čase začlenilo do asociácie ABADÁ. Odvtedy trénuje pod vedením brazílskych učiteľov po celom svete a samostatne vedie tréningy pre deti a dospelých.Medzi jeho dominantné zručnosti patria hudba a spev, na ktoré najviac dbá pri tréningoch.

Je absolventom a doktorandom na FSEV UK, program sociálna antropológia. V roku 2012 založil ACADEMIA UNIVERSUM, ktorá má predovšetkým rozvíjať šport, umenie, kultúru a vzdelanie a zároveň efektívne a systematicky podporovať fyzický a mentálny rozvoj človeka.

 fogo_capoeira_profilefogo_capoeira_profile_2

Graduadovia formovaní na Slovensku:

Graduado Camelo

Graduado ET

Graduado Sozinho

Graduado Esquecido

Graduado Tom

Graduado Avestruz

Graduada Cravina

Graduada Balanca

Graduado Pe de samba

Graduado Policial

Graduado Barracuda

Graduada Aguinha

Graduada Cobradora

Graduado Piaba

Graduado Tererê

Graduada Pescadora